09183755726
امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / کاربر مهمان خوش آمدید / لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

تقویت عضلات شانه

تقویت عضلات شانه

۱-۳-پرس شانه در حالت ایستاده به جلو
پرس شانه در حالت ایستاده به جلو
۲-۳-پرس شانه در حالت ایستاده
پرس شانه در حالت ایستاده
۳-۳-کشش متناوب دلتوئید با دو دست از پائین به بالا
کشش متناوب دلتوئید با دو دست از پائین به بالا
۴-۳-کشش مایل و بلند دلتوئید از پائین به بالا
کشش مایل و بلند دلتوئید از پائین به بالا
۵-۳-کشش مایل کوتاه دلتوئید با یک دست
کشش مایل کوتاه دلتوئید با یک دست
۶-۳-کشش دلتوئید با دو ست از پائین به بالا
کشش دلتوئید با دو ست از پائین به بالا
۷-۳-کشش جانبی دلتوئید از پائین به بالا
کشش جانبی دلتوئید از پائین به بالا
۸-۳-چرخش داخلی شانه با یک دست
چرخش داخلی شانه با یک دست
۹-۳-چرخش خارجی شانه با یک دست
چرخش خارجی شانه با یک دست
۱۰-۳-چرخش بیرونی شانه ها در حالت خوابیده با دو دست
چرخش بیرونی شانه ها در حالت خوابیده با دو دست

دیدگاهتان را بنویسید